„Naš uspjeh je privukao pažnju okoline ali i medija te smo imali priliku da o aplikaciji govorimo za novine i televiziju. U društvu taj uspjeh izaziva interesovanje za programiranje a i za samo takmičenje.“

„Da bi se počeli baviti programiranjem sve što vam je potrebno je računar, internet i dobra volja.“

„Za programiranje smo se zainteresovali pred kraj osnovne škole, a posebno interesovanje smo dobili kada smo u školi saznali za m:tel App takmičenje na koje smo se odmah prijavili.“

„M:tel App takmičenje unapređuje sposobnosti i vještine kod učenika pri rješavanju različitih problema pri izradi aplikacije, razvoju intelektualnih funkcija. Važno je što timski rad dolazi do izražaja.“ – mentor

Sve vrijeme, prilikom izrade aplikacije, prijatelji i profesori su nam bili ogromna podrška. Kada je naša aplikacija izabrana u pet najboljih, prijatelji i profesori su bili ponosni na nas.“„

„App takmičenje takmičenje je obilježilo jedan lijep period mog života koji ću pamtiti po druženju, lijepom provodu i po tome koliko je značilo da neko stane iza mladih i pomogne im da dostignu svoje ciljeve kao što je to uradila kompanija m:tel.“

„Kada smo se prijavili na m:tel App takmičenje u prvom razredu srednje škole nismo imali iskustva sa pravljenjem aplikacija za mobilni telefon već smo sve učili u hodu. Takmičenje nas je prilično podstaklo da stičemo nove vještine.“

„Pošto dolazim iz sredine u kojoj ne postoji velika zainteresovanost za programiranje, nadam se da će moj uspjeh podstaći i druge da se zainteresuju za isto.“

„Hvala kompaniji m:tel koja nam je omogućila da četiri puta učestvujemo na takmičenju sa kojeg smo se svaki put vraćali bogatiji novim iskustvima.“

„Namjeravamo i dalje da se bavimo izradom mobilnih aplikacija što će i vjerovatno biti dio naše profesionalne karijere.“

„Regionalna pobjeda je nešto što sam sanjao od prvog ciklusa takmičenja, a onda sam je i ostvario. To je dokaz da se trud i rad na kraju isplate.“„

„Naš uspjeh je dočekan sa oduševljenjem, veseljem i čestitkama. Nakon što je naša aplikacija izabrana kao jedna od pobjedničkih mnogi su se zainteresovali, pa čak i počeli učiti programiranje.“

tim Linuxovci, Gimnazija Banja Luka

„Naš uspjeh je privukao pažnju okoline ali i medija te smo imali priliku da o aplikaciji govorimo za novine i televiziju. U društvu taj uspjeh izaziva interesovanje za programiranje a i za samo takmičenje.“

Andrej Vujić, Srednjoškolski centar Modriča

„Da bi se počeli baviti programiranjem sve što vam je potrebno je računar, internet i dobra volja.“

tim Electronic Code, Saobraćajna i elektro škola Doboj

„Za programiranje smo se zainteresovali pred kraj osnovne škole, a posebno interesovanje smo dobili kada smo u školi saznali za m:tel App takmičenje na koje smo se odmah prijavili.“

profesor Goran Radojčić, Saobraćajna i elektro škola Doboj

„M:tel App takmičenje unapređuje sposobnosti i vještine kod učenika pri rješavanju različitih problema pri izradi aplikacije, razvoju intelektualnih funkcija. Važno je što timski rad dolazi do izražaja.“ - mentor

Kenan Mahmutagić, Tehnička škola Gradiška

Sve vrijeme, prilikom izrade aplikacije, prijatelji i profesori su nam bili ogromna podrška. Kada je naša aplikacija izabrana u pet najboljih, prijatelji i profesori su bili ponosni na nas.“„

tim Electronic Code, Saobraćajna i elektro škola Doboj
Manager

„App takmičenje takmičenje je obilježilo jedan lijep period mog života koji ću pamtiti po druženju, lijepom provodu i po tome koliko je značilo da neko stane iza mladih i pomogne im da dostignu svoje ciljeve kao što je to uradila kompanija m:tel.“

tim Linuxovci, Gimnazija Banja Luka
Developer

„Kada smo se prijavili na m:tel App takmičenje u prvom razredu srednje škole nismo imali iskustva sa pravljenjem aplikacija za mobilni telefon već smo sve učili u hodu. Takmičenje nas je prilično podstaklo da stičemo nove vještine.“

Andrej Vujić, Srednjoškolski centar Modriča
Designer

„Pošto dolazim iz sredine u kojoj ne postoji velika zainteresovanost za programiranje, nadam se da će moj uspjeh podstaći i druge da se zainteresuju za isto.“

tim Electronic Code, Saobraćajna i elektro škola Doboj

„Hvala kompaniji m:tel koja nam je omogućila da četiri puta učestvujemo na takmičenju sa kojeg smo se svaki put vraćali bogatiji novim iskustvima.“

RiskFactor Team, Gimnazija Mostar
Company Owner

„Namjeravamo i dalje da se bavimo izradom mobilnih aplikacija što će i vjerovatno biti dio naše profesionalne karijere.“

Kenan Mahmutagić, Tehnička škola Gradiška
Freelancer

„Regionalna pobjeda je nešto što sam sanjao od prvog ciklusa takmičenja, a onda sam je i ostvario. To je dokaz da se trud i rad na kraju isplate.“„

tim Electronic Code, Saobraćajna i elektro škola Doboj

„Naš uspjeh je dočekan sa oduševljenjem, veseljem i čestitkama. Nakon što je naša aplikacija izabrana kao jedna od pobjedničkih mnogi su se zainteresovali, pa čak i počeli učiti programiranje.“

Go Top