Saglasnost za učešće učenika srednjih škola u m:tel App takmičenju 2023/2024. godine, dostavila su sljedeća ministarstva:

  • Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske – sve srednje škole u Republici Srpskoj imaju pravo učešća
  • Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH – sve srednje škole na području Brčko distrikta
  • Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona – sve srednje škole na području Zeničko-dobojskog kantona
  • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona – sve srednje škole na području Hercegovačko-neretvanskog kantona
  • Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – sve srednje škole na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
  • Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo – sve srednje škole na području Kantona Sarajevo

 

Spisak će biti ažuriran sa svakom novom pristiglom saglasnošću!

Važna napomena:

Srednje škole iz kantona Federacije BiH, koje ne budu obuhvaćene gore navedenim spiskom dobijenih saglasnosti do kraja prve faze (27. novembra 2023), za učešće u takmičenju potrebno je da samostalno pribave saglasnost svog nadležnog resornog ministarstva.

Go Top