0

Sve vrijeme, prilikom izrade aplikacije, prijatelji i profesori su nam bili ogromna podrška. Kada je naša aplikacija izabrana u pet najboljih, prijatelji i profesori su bili ponosni na nas.“„

Share
Go Top