0

Najdraže nam je kada se neko od profesora i učenika interesuje za naš rad i naše aplikacije i kada vidimo da nekog zanima to čime se mi bavimo.“

Share
Go Top