0

„Naš uspjeh je privukao pažnju okoline ali i medija te smo imali priliku da o aplikaciji govorimo za novine i televiziju. U društvu taj uspjeh izaziva interesovanje za programiranje a i za samo takmičenje.“

Share
Go Top